PARTNER PRO VAŠI LAKOVNU
Měsíční akce

Vhodná na stropní a výškové natěry

BORI lazura - gelová konzistence

 NOVINKA

 • vysoce tixotropní lazura
 • nátěr vhodný pro stropní a výškové konstrukce, např. podbití u domů - lazura nestéká
 • při převržení plechovky, obsah zůstává

Nabídka sortimentu od společnosti MOBIHEL

Základy, plniče, míchací systém 1K a 2K barev pro opravy vozidel.

slidemobihellogo2Autolaky Mobihel společnosti Helios přináší našim zákazníkům profesionální řešení veškerých oprav a úprav, se kterými se při realizování povrchové úpravy svého vozu mohou setkat. V tomto systému společně najdeme nejvhodnější a nejekonomičtější variantu, která bude vyhovovat Vašim požadavkům.

Systém Mobihel nabízí recepturu k namíchání jakéhokoli odstínu (přes 45.000 možností), ať už se jedná o UNI (pastelovou) barvu, metalízu nebo perleť.

Systém je vhodný na lakování celého vozu, jednotlivých dílů, nebo drobných oprav v podobě tzv. rozstřiků.

 

Čistící prostředky

PE Tmely

Základ nátěry a laky

Krycí a nátěrové

Lakování s rozstřikovým ředidlem

Lakování plastu

MOBIHEL HYDRO Base MIXMOBIHEL Primer low VOCMOBIHEL PE tmel softMOBIHEL Primer pro plasty low VOCMOBIHEL HYDRO Bezbarvý základ


Příčiny a předcházení závadám při tmelení

Při každodenní práci s nátěrovými hmotami se někdy setkáme také se závadami, které nejsou vždy následek špatné kvality nátěru, ale častěji vyplývají z neznalosti materiálu, jeho nesprávného použití, podmínek a techniky aplikace. Velmi důležité je, abychom uměli takové vady analyzovat, zjistit příčinu a, což je nejdůležitější, předcházeli jim. Tak se jak Vy spotřebitelé, tak my výrobci, vyhneme zbytečným nákladům, nespokojenosti a negativní reklamě. Před Vámi se nachází návod, který Vám při tom bude pomáhat. Pokusili jsme se co nejnázorněji popsat nejčastější chyby při lakování, se kterými se v praxi setkáváme, stanovit jejich příčíny a především poradit, jak jim zabránit.

TMELENÍ
LAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LAKŮ
DVOU A TŘÍVRSTVÉ LAKOVÁNÍ

Tmelení

Sušení
Příčiny:

 • přidáno nedostatečné množství tužidla
 • vysoká vlhkost vzduchu, která může kromě horšího sušení způsobit také plnění
 • brusného papíru

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat tmelení dle návodů
Skvrny na vrchním nátěru
Příčiny:

 • příliš mnoho tužidla v PE tmelu
 • nedostatečně vmíchané tužidlo do PE tmelu

Předcházení závadám:

 • zkontrolovat přídavek tužidla
 • dobře promíchat

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat tmelení dle návodů
Drobné otvory
Příčiny:

 • nesprávné tmelení (přítomnost vzduchu nebo příliš silné jednotlivé vrstvy)
 • podklad není dostatečně suchý
 • příliš tenká vrstva základního laku

Předcházení závadám:

 • lopatkou několikrát přitlačíme na stejném místě, abychom vytlačili vzduch
 • pokud tmelíme ve větších tloušťkách, je potřeba nanést několik tenkých vrstev
 • dobře vysušit podkladové materiály
 • póry dobře obrousit nebo zatmelit
 • PE tmel vždy izolovat před nanášením vrchního nátěru

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat tmelení dle návodů
Stopy po broušení
Příčiny:

 • broušení tmele neodpovídajícím (příliš hrubým) brusným papírem
 • broušení starého laku neodpovídajícím (příliš hrubým) brusným papírem

Předcházení závadám:

 • použít brusný papír předepsané granulace
 • zabrousit hrubé rýhy jemným brusným papírem

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat tmelení
zpět nahoru

Příčiny a předcházení závadám při aplikaci základních laků

Tvoření bublinek
Příčiny:

 • příliš krátká doba odvětrání mezi jednotlivými vrstvami
 • příliš tlusté vrstvy základního nátěru
 • zbytky vody po broušení v rozích, hranách, ohybech a pod okrasnými lištami
 • voda je příliš tvrdá k broušení
 • znečištěný stlačený vzduch
 • příliš vysoká vlhkost vzduchu (nad 80 % u 2K materiálů)
 • tvorba kondenzátu kvůli teplotním výkyvům

Předcházení závadám:

 • odvzdušňovací časy mezi jednotlivými nátěry min. 10 min./20°C
 • tloušťka jednotlivé vrstvy max. 80µm u HS základního laku a max. 40µm u MS základního laku
 • pokud možno vždy odmontovat veškeré součásti
 • pečlivě vyfoukat
 • nedopustit, aby zbytky vody po broušení uschly, musí se utřít
 • stlačený vzduch musí být suchý a čistý
 • vyhnout se tvoření kondenzátu, konstantní teplota a vlhkost

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat aplikaci základního laku dle návodů
Stopy po broušení v krycím nátěru
  Příčiny:

 • broušení základního laku neodpovídajícím (příliš hrubým) brusným papírem
 • broušení starého lakování neodpovídajícím (příliš hrubým) brusným papírem
 • nedostatečná izolace tmelu před nanášením vrchního emailu
 • příliš nízká viskozita vrchního emailu

Předcházení závadám:

 • použití brusného papíru dle předepsané granulace
 • zabrousit hrubosti jemným brusným papírem
 • tmelená místa dobře izolovat základním lakem
 • dodržovat předepsanou viskozitu krycích emailů

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat aplikaci základního laku dle návodů
Špatná přilnavost k podkladu
  Příčiny:

 • špatně připravený podklad, stopy mastnot, otisky prstů, prach
 • použití materiálů nevhodných pro určité druhy plechů
 • ředění materiálu nevhodným (neoriginálním) ředidlem

Předcházení závadám:

 • před lakováním dobře očistit povrch
 • vždy zkontrolovat, který materiál lze nanášet na určitý druh plechu
 • použití předepsaných ředidel

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat aplikaci základního laku dle návodů
 • dbát na správnou volbu základního laku 2K s ohledem na podklad
Rozpouštění podkladu
  Příčiny:

 • neproschlé, nevytvrzené předchozí lakování
 • příliš tlusté vrstvy nánosů starého lakování

Předcházení závadám:

 • dodržovat předepsané časy zasychání
 • dodržovat předepsané tloušťky nánosů nátěru

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k plechu a zopakovat aplikaci základního laku dle návodů
zpět nahoru

Příčiny a předcházení závadám při dvou a třívrstvém lakování

Skvrnitost
   Příčiny:

 • nevyhovující aplikační technika (tryska, tlak)
 • příliš krátká odvzdušňovací doba
 • použití nevyhovujícího ředidla
 • lakovaný povrch nemá odpovídající teplotu (příliš studený, příliš teplý)

Předcházení závadám:

 • použití předepsané aplikační techniky
 • použití předepsaného ředidla
 • zajištění vhodné teploty prostoru a lakovaného povrchu (18 – 20˚C), a max. vlhkosti 40 – 60%

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování Baze dle předpisů
Odchylka od barevného odstínu
  Příčiny:

 • nedodržování předepsaných podmínek pro aplikaci (tryska, tlak, vzdálenost pistole, viskozita)
 • nesprávná stříkací technika: příliš mokrá, příliš suchá, nekrycí
 • povrch poškozen povětrnostními vlivy nebo použitím neodpovídajících čisticích
 • prostředků
 • odchylka při sériovém lakování
 • před použitím je Baze nedostatečně promíchaná

Předcházení závadám:

 • dodržování předepsaných aplikačních podmínek
 • stříkání s rozstřikovým ředidlem pro mezilak
 • tónování u částečného lakování
 • před použitím Bazi důkladně promíchat
 • nutno provést kontrolní nástřik na testovací kartu

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování Baze dle předpisů
Krátery
  Příčiny:

 • zbytky vosku, mastnot, silikonu
 • stlačený vzduch znečištěný zbytky kondenzátu nebo oleje
 • použití silikonových leštících prostředků nebo sprejů
 • nedostatečně očištěný povrch před lakováním

Předcházení závadám:

 • před zahájením lakování povrch pečlivě očistit MOBIHEL Antisilikonovým low VOC nebo MOBIHEL HYDRO Čistícím prostředkem
 • pravidelná údržba separátorů oleje a vody (filtrů)

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování vrchního nátěru podle předpisů
Stékání
  Příčiny:

 • nevhodná viskozita HYDRO Baze
 • příliš velká tloušťka HYDRO Baze
 • nevhodná stříkací pistole (tryska), tlak
 • příliš studený materiál, podklad nebo příliš nízká teplota prostoru
 • použití nevhodného ředidla

Předcházení závadám:

 • dodržování technického návodu k použití
 • používání vhodné pistole
 • objekt a materiál ohřátý na pokojovou teplotu +20°C
 • použití předepsaného ředidla

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování Baze podle předpisů
Matování (Pokles lesku)
   Příčiny:

 • příliš tlusté nátěrové vrstvy MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarvého laku low VOC (více než 2 vrstvy)
 • příliš vysoká vlhkost vzduchu
 • rozpouštění podkladu
 • vady tužidla – tužidlo reagovalo na vlhkost vzduchu
 • vlhkost ve stlačeném vzduchu

Předcházení závadám:

 • dodržovat technické návody k použití materiálu
 • nádobu s tužidlem po použití dobře uzavřít
 • zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu (při sušení)
 • dodržovat jednotlivé časy sušení
 • použití předepsaného tužidla

Oprava vzniklé závady:

 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarvého laku low VOC podle předpisů
 • zkontrolovat kvalitu tužidla – musí být čiré, bezbarvé, tekuté, bez jakýchkoliv plovoucích částic
 

 

 

SKLADOVACÍ HALA


včetně školícího střediska

NAŠI PARTNEŘI

 
ZEPTEJTE SE NÁS

E-mail:

l.strnadova@eurolakmb.cz

Tel.: 

+420 777 296 109

-----------------------------------

Kontaktní formulář